Uz Positivus festivālu varēs ērti nokļūt ar Baltic Taxi

No šodienas Positivus festivāla mājaslapā iespējams iegādāties kuponus ar BalticTaxi īpašo festivāla piedāvājumukā arī biļetes uz Positivus Ekspresi.

Расширяем таксомоторный парк в Лиепае

ООО Baltic Taxi расширяет таксомоторный парк в Лиепае, полностью обновив и расширив его новыми автомашинами. 

Expanding taxi fleet in Liepāja

SIA BalticTaxi expands the taxi fleet in Liepāja, by completely renovating it and supplying new cars. 

Paplašinām taksometru parku Liepājā

SIA Baltic Taxi paplašina taksometru parku Liepājā, pilnībā atjaunojot un paplašinot to ar jaunām automašīnām.

BalticTaxi становится еще доступнее для пассажиров с маленькими детьми

С 11 сентября в шести автомобилях Baltic Taxi будет доступнодополнительное оборудование для надежной перевозки детей, что позволит предложить клиентам новую услугу – Safe Baby. 

BalticTaxi kļūst pieejamāks pasažieriem ar maziem bērniem

No 11. septembra seši Baltic Taxi taksometri pieejami ar papildu aprīkojumu drošai bērnu pārvadāšanai, piedāvājot jaunu pakalpojumu – Safe Baby. 

BalticTaxi Now More Accessible for Passengers with Small Children

Starting from 11 September, six BalticTaxi cars will be additionally equipped for the safe transportation of small children. 

BalticTaxi palīdz bērniem ar īpašām vajadzībām nokļūt uz skolu un atpakaļ

Līdztekus citiem skolēniem, jauno mācību gadu šogad sāk arī bērni ar īpašām vajadzībām. 

BalticTaxi помогает детям с особыми нуждами добраться до школы и обратно

Вместе с другими школьниками, новый учебный год начинается также у детей с особыми нуждами. 

BalticTaxi helps children with special needs to get to the school and back

Together with other pupils, this new school year is started by children with special needs.

Lapas